Logo

Nu är Riksät i skarp drift på ny IT-plattform

Nu är Riksät i skarp drift på den, för oss, nya plattformen Stratum. Detta kommer innebära en övergång i i sakta mak. Nya registreringar görs i Stratum och det Riksät och Stepwise som i dag används avvecklas. Detta kommer innebära en rad förändringar för er som användare.