Logo

Statistik

Här visas statistik baserad på data i nya Riksät. Statistiken uppdateras varje natt.

Statistikvisningen baseras på registreringar i nya Riksät (plattformen Stratum). Nya Riksät öppnade 220315 men samtidigt fanns möjlighet att fortsätta registrera i gamla Riksät/Stepwise fram till 220915. Enheters data i statistikvisningen för år 2022 reflekterar därför inte ett helt års registreringar. Enheterna började registrera i nya Riksät vid olika tillfällen från och med mars 2022.