Logo

Vården i siffror


Riksät visar kvalitetsindikatorer i
Vården i siffror.

Psykiatriregister


Portal för alla psykiatriska kvalitetsregister:
psykiatriregister.se

Statistikvisning


Statistikvisningen baseras på registreringar i nya Riksät (plattformen Stratum).
Se den publika statistiken.


Riksät – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

NY REGISTRERING FÖR PATIENTER SOM EJ PÅBÖRJAR BEHANDLING

Nu finns en ny registreringstyp i Riksät

Läs hela nyheten.