Logo

Vården i siffror


Riksät visar kvalitetsindikatorer i
Vården i siffror.

Psykiatriregister


Portal för alla psykiatriska kvalitetsregister:
psykiatriregister.se

Statistikvisning


Statistikvisningen baseras på registreringar i nya Riksät (plattformen Stratum).
Se den publika statistiken.


Riksät – Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

UTFASNING AV MOBILT BANKID

Från och med den 1 november 2024 kommer Mobilt BankID inte längre finnas som val i Stratum. Använder du i dagsläget BankID som inloggningsmetod behöver du skaffa ett SITHS-kort.

Läs hela nyheten.